Управник
Александар Пековић

Председник Одбора
Горица Поповић, драмски уметник

Чланови Одбора
Јасна Димитријевић, позоришни продуцент
Маја Груден Павловић, професор Хемијског факултета Универзитета у Београду
Бранислав Митровић, академик
Александар Шапић, градоначелник Београда
Бојан Бугарчић, САНУ – управник послова
Раде Војновић, Министарство културе и информисања
Обрад Тадић

Надзорни одбор
Душан Стокановић
Милош Тишма, дипл. економиста
Милош Тадић, оперативни руководилац Центра за музику Коларчеве задужбине

Задужбина Илије М. Коларца
Студентски трг 5
11000 Београд
поштански фах број 144

ПИБ: 100148475
Матични број: 07031424
Шифра делатности: 9499
Текући рачун: 160-321162-91 BANCA INTESA

sekretarijat@kolarac.rs
тел +381 11 263 50 73
тел +381 11 263 63 19

Руководилац
Милош Тадић

Секретари – организатори програма
Ксенија Билић
Александар Угарковић

Музички сарадници
Настасија Стефановић
Даница Лазовић

тел +381 11 2626 591
тел +381 11 2186 645
фаx +381 11 30 31 711

music.center@kolarac.rs

Oдговорни уредник програма
Ненад Босић

Уредник програма
Јасмина Црномарковић

тел +381 11 263 84 72
тел +381 11 263 76 09
тел +381 11 328 24 67

predavanja@kolarac.rs

Кустос галерије
Тијана Дука

Референти галерије
Снежана Песи
Невенка Нешковић

тел +381 11 2185 794
galerija@kolarac.rs

Руководилац
Драгана Петрашиновић

Шеф енглеског колегијума
Весна Челиковић

Шеф немачког колегијума
Војин Тапушковић

Шеф колегијума романских језика
Анастазија Јадријев Дошеновић

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак, уторак, среда и четвртак од 9.30 до 19:30 часова

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗОВИТЕ 064/89-113-56, 064/89-113-44

тел +381 11 263 95 02
тел +381 11 263 04 80
фаx +381 11 263 69 91

skola@kolarac.rs

Сарадник за маркетинг и односе са јавношћу
Лепосава Миливојевић

тел +381 11 263 76 09

komunikacije@kolarac.rs

Петар Ђоновић
тел +381 11 263 88 84
tehnika@kolarac.rs

тел +381 11 218 19 03