КРЕДЕНАЦ (Конструкт дома)
Александра Ковачевић
30. 1 – 10. 2. 2024.
Ликовна галерија

 

КРЕДЕНАЦ (Конструкт дома)

Не настојим да се сећам, настојим да будем управо у овом тренутку, не изливајући се ни уназад ни унапред.

Ани Ерно

Од свих ствари из прошлости, о кући се, можда, најбоље говори, али када је реч о поимању њене целине, она је одувек била модел за успостављање блискости и хармоније. Облици које формира чине отвореним поље интерпретације и супстанцијалним сликарство Александре Ковачевић у дијалогу између човека и архитектуре, са настојањем да се обухвате лексеме дом и кућа у предочавању истине. На исти начин можемо посматрати и лексему креденац, која иако представља врсту комбинованог, кухињског и трпезаријског ормана, у овој констелацији открива умрежавање слика где се конкретизују његова схватања са појмом огњишта, чак и када иза успомена остане празна љуштура звука где је најсублимнији исказ отварање бића свесно еклектичности, појавности и промена.

У том смислу, архивски материјал којим се уметница руководила био је једноставна лирска тачка свођења значења јаве и сна, док се семиотичност исказивала у дневничким белешкама кроз различите конститутивне ликовне елементе, доследно и унутрашње. За питање бесформног и како доживљавамо простор, колико је присутан, мобилан и/или растегљив, уметница је посезала ка утиснутости у време и функцију налик сигналима, суочавајући линије и површине медитативним потезима, а наглашавајући само оно што је кључно, илити садржајност која је у исто време  пуна и празна. Својим аутономним преклапањима где је памћење непорецива изградња, представљена дела уметнице Александре Ковачевић проговарају суптилним језиком селекције постављених информација, али и кохерентном меморијом која је изложена испред посматрача.

Постоји простор под ноктима, простор простора (интонирања живог сећања), тежња да се буде говорљив пред тишином започињања уздаха; међупростор који се умножава у трајању интервала, као што то профилисано чини музика преузимајући рефлексију разлагања. Изложба која је пред нама има за циљ да обухвати материјалну природу разноврсних стања таквих знакова и величина, недвосмислен монолитни глас досезања-огољавања и даровање светла.

У филозофији сликарства Александре Ковачевић која је садржајна и продорна, као и дефинисању система њене исказивости говора свету, изложба Креденац (Конструкт дома) освешћује значај места где се дише, траје и постоји и где сигурност уме да буде и у крвотоку и грудима – превазилажењем граница и обједињавањем мноштва живота (издржљиво, с пуно поверења).

Дуња Ожеговић

 

Биографију уметнице можете прочитати овде.

 

Изложба ће бити отворена до 10. 2. 2024. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.