К  О  Н  К  У Р  С
ГАЛЕРИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ
ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
за излагачку сезону 2025.

Пријем радова: од 13. до 17. маја 2024.

Музичка галерија од 10 до 16 часова
или на мејл адресу: galerijakolarac@gmail.com

Крајњи рок за подношење пријаве је петак, 17. мај до 16 часова

Непотпуне и пријаве пристигле након овог рока
неће бити узете у разматрање.

Преузимање радова 20. маја од 10 до 16 часова.

Галерија Задужбине Илије М. Коларца расписује конкурс за доделу 10 излагачких термина за самостална излагања у 2025. години. Конкурс је отворен од 13. до 17. маја 2024.

Услови за конкурисање:

– одговарајућа школска спрема (диплома ФЛУ, ФПУ или других уметничких факултета) и/или чланство у уметничким удружењима (УЛУС, УЛУПУДС)

– да кандидат у протеклих 5 година није излагао у оквиру жирираног програма Галерије

Начин подношења пријаве:

– физички, личним доласком, односно, достављањем конкурсног материјала на адресу Задужбине Илије М. Коларца (Студентски трг 5, 11 000 Београд)

– електронским путем, на мејл адресу: galerijakolarac@gmail.com са назнаком ИМЕ И ПРЕЗИМЕ – Пријава на конкурс за 2025.

Приликом подношења пријаве неопходно је доставити следећи материјал:

попуњен образац пријаве, одштампан документ, односно у Word формату, може се преузети у Галерији или у електронској форми – овде

3 оригинална рада у случају да кандидат пријаву подноси физички, односно до 10 радова у дигиталној форми у случају електронске пријаве (JPG формат за фотографије, MP3 формат за аудио, MP4 формат за видео материјал и/или линк ка истом, при чему назив фајла треба да садржи одговарајући технички опис  ̶  назив рада, година, медиј/техника/материјал, димензије)

сажет концепт изложбе, одштампан документ, односно у Word формату

кратку радну биографију, одштампан документ, односно у Word формату

Кандидати који пријаве достављају електронским путем биће мејлом обавештени о њиховом пријему.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Коларчеве задужбине.

Напомене:

Одабрани кандидати су у обавези да изложбу реализују према концепту и детаљима конкурсног предлога на основу којих им је додељен излагачки термин.

Излагачи су у обавези да Коларчевој задужбини по реализацији изложбе оставе један ауторски рад по личном избору, а који ће ући у уметнички фонд Задужбине.

Задужбина излагачима не обезбеђује исплату хонорара и средстава за покривање трошкова продукције.

За сва питања и додатне информације контактирајте нас путем мејл адресе galerijakolarac@gmail.com или на бројеве телефона 011 218 57 94, 011 263 84 72 и 011 263 76 09.