14.1-1.2. Миленко Стевановић / комбинована техника

4.2-22.2. Јулијана Протић / скулптуре

25.2-14.3. Јелена Аранђеловић / комбинована техника

17.3-4.4. Драгана Купрешанин / комбинована техника

7.4-25.4. Јована Туцовић / комбинована техника

28.4-16.5. Јелена Илић / оловка на папиру

19.5-6.6. Вељко Вучковић / уље на платну

9.6-27.6. Зорана Милићевић / комбинована техника

30.6-29.8. Годишња изложба Галерије

1.9-19.9. Тијана Кнежевић / комбинована техника

22.9-10.10. Александра Јованић / мултимедија

13.10-31.10. Награђени студенти ФЛУ

3.11-21.11. Савет галерије / уметник по позиву

24.11- Новогодишња продајна изложба