К  О  Н  К  У  Р  С
ГАЛЕРИЈЕ КОЛАРЧЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ

за доделу излагачких термина
за самосталне изложбе у 2022. години

Услови:
– Одговарајућа школска спрема

(ФЛУ, ФПУ и остали уметнички факултети)

– Три оригинална рада,

или највише 10 радова у дигиталној форми,

300 пиксела у јpg формату,

(радови са конкурса морају бити приказани на изложби)

– Кратка радна биографија

– Сажет концепт изложбе

Пријем радова:
од 
31. маја до 5. јуна 2021.
Музичка галерија Коларчеве задужбине
од 10 до 16 сати

или

на мејл:

galerijakolarac@gmail.com

Жирирање:

6. јуна 2021.

Подизање радова:

7. јуна 2021. од 10 до 16 сати

Контакти:
0112185794, 0112638472, 0112637609

www.kolarac.rs

e-mail:

galerijakolarac@gmail.com