У циљу унапређивања своје културно-образовне делатности, Коларчева задужбина је 2013. године у простору хола испред Велике дворане поставила сталну интерактивну изложбу Свет звука, која се реализује у оквиру пројекта Музеј акустике. Интерактивним експонатима осветљава се феномен звука, његов тајанствени и богати свет – од процеса његовог физичког генерисања до доживљаја музике у концертним дворанама. Софтверска решења посетиоцима омогућавају да кроз игру, додавањем или одузимањем појединих инструмената у неком ансамблу, спознају улогу сваког од њих у процесу стварања музике, затим да провере прецизност своје интонације и квалитет свог слуха певајући дурску лествицу итд.

Изложба Свет звука конципирана је тако да посетиоца води из света физике у свет слушаочевог доживљаја.

Изложба је до сада изазвала велику пажњу јавности, имала је велики број посетилаца (више десетина хиљада) и представља значајан допринос садржају и квалитету програмске понуде Коларчеве задужбине у домену музике и предавачке делатности. Интересовање за овај програм Коларчеве задужбине исказују људи најразновснијег социјалног, образовног и старосног профила (ученици, студенти, научници који се баве акустиком и феноменима звука, лаици и неакадемска јавност и сви други који имају потребу за стицањем нових сазнања и континуирану едукацију).

Формирање и постојање изложбе Свет звука омогућила је и Ерсте Банка својим спонзорством и донацијама током протекле три године.