Антропоморфне и апстрактне машине

Тање Вујиновић – биографија

О изложби

Антропоморфне и апстрактне машине су увод у вишегодишњи пројекат који настаје поводом двадесетогодишњице рада новомедијске уметнице Тање Вујиновић.

У АртЛабу Коларца биће приказана два сегмента из њеног најновијег пројекта који кроз кључне тематске тачке којима се бавила у прошлости говори о рекреацији, парковима, медитацији, агентима вештачког ума и односу тела, свести и технологије.

Њене инсталације се најчешће баве градњом технолошког “другог”, при чему се служе разним антропоморфним и апстрактним агентима. Концептуално засновани објекти А и Б, који се појављују у пројекту, инспирисани су историјом антропоморфизације. Као што би Шери Тиркл рекла, то су “објекти-уз-помоћ-којих-мислилмо”. Објекат А представља нашу тежњу ка стварању синтетичног бића, док објекат Б заступа људско биће у прелазном стању – робоморфно биће које постаје киборг.

Виртуелни сегмент инсталације МетаВрт: Ботови који ће бити представљен у АртЛабу у први план поставља виртуелне агенте који стварају нову садржину која се темељи на књизи Тао Те Ђинг. Физички део инсталације у посебно направљеним посудама садржи неке од често коришћених супстанци и тиме нас уводи у премишљање о савременим праксама такозваног уради сам “biohackinga”.