Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ

ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ИНТЕРПУНКЦИЈА РЕЧЕНИЦЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (8 часова)

Часови ће се одржати у суботу 5. маја 2018.

Мала сала Коларчеве задужбине, 9.30 – 17.30

Предавачи др Душка Кликовац и др Балша Стипчевић

Програмом семинара о интерпункцији реченице у српском језику предвиђено је да се у уводном излагању (2 часа) говори о принципима интерпункције, о правилима за писање запете, двотачке, црте и разлике између црте и цртице. Указаће се и на случајеве употребе тих знакова које Правопис није предвидео.

Највише пажње посветиће се употреби запете, која је од свих интерпункцијских знакова најчешћа и у чијој се употреби и највише греши.

За вежбања је предвиђено 6 часова: интерпунгирање одабраних текстова на припремљеном радном материјалу (хендаути или готови текстови – исечци из новина, часописа и књига) уз активно учествовање полазника семинара.

Детаљније погледајте овде.

СЕМИНАР О ИЗРАДИ ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (8 часова)

Часови ће се одржати у суботу 12. маја 2018.

Мала сала Коларчеве задужбине, 9.30 – 17.30

Предавачи др Душка Кликовац и др Весна Ломпар

Програмом семинара о изради задатака из српског језика предвиђено је да се у уводном излагању (2 часа) говори о врсти задатака, методологији њихове израде, о одликама упутстава у задацима, одликама захтева, примера и о критеријумима за њихов избор, графичким решењима задатака и особеностима задатака за такмичења.

За вежбања је предвиђено 6 часова: израда задатака из свих подобласти српског језика: фонетике, морфологије, творбе речи, лексикологије, синтаксе и, онолико колико је то предвиђено Стандардима за основно образовање и Стандардима за средње образовање, лингвистике текста, прагматике и др.

Детаљније погледајте овде.

Сви полазници добијају потврду о похађању семинара, акредитoваног у Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Цена семинара је 4.000 динара.

Обавештења се могу добити на тел. 011/3282-467; 011/2637-609 и 011/2638-472.

Попуњену пријаву послати на факс 30-31-711 или на мејл: predavanja@kolarac.rs