У сарадњи са Београдским афористичарским кругом

XXI МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

САТИРА ФЕСТ 2023.

Фестивал је посвећен успомени на Весну Денчић (1963-2020)

Мото фестивала he бити назив једне од њених књига афоризама

„У друштву се не шапуће“