Мала сала, среда 13. септембра, у 19.30. Учествују: др Снежана Милинковић, др Александар Јовановић, др Александар Јерков, др Бошко Сувајџић и уреднице др Љиљана Бањанин, др Персида Лазаревић ди Ђакомо и др Светлана Шеатовић.

Двотомни зборник о сунцу и месецу код Јужних Словена, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali (издавач дел’Орсо из Алесандрије, 2017), чије су уреднице Љиљана Бањанин (Универзитет у Торину), Персида Лазаревић Ди Ђакомо (Универзитет „Г. д’Анунцио“, Кјети-Пескара), Сања Роић (Универзитет у Загребу) и Светлана Шеатовић (Институт за књижевности у уметност у Београду), представља својеврсни тематски диптих у коме је 47 проучавалаца из Бугарске, Италије, Македоније, Немачке, Пољске, Словеније, Србије, Украјине, Хрватске, и Црне Горе дало свој допринос на тему небеских тела, пре свега Сунца и Месеца, са разним својим симбологијама (дан/ноћ, мушки/женски принцип, рационално/емотивно, позитивно/негативно и др.) те на тему космологије, али и атмосферских прилика (киша, ветар, снег, магла) у културама свих Јужних Словена.

Први том покрива велики временски распон, почев од усмене традиције јужнословенских народа, преко хуманизма, барока, просветитељства, закључно са 19. веком када се буде жеље народа да се оформе у нације. Други том се односи на краћи али историјски веома интензиван период за Балкан, од почетка 20. века па до данашњих дана: поглед према небеским телима и однос према разним космолошким аспектима одражава бројне идеологије али и теорију релативитета, а све је то и даље, неизбежно, повезано са усменом традицијом Балкана.

Овај зборник, који садржи доприносе на разним словенским и европским језицима, карактерише интердисциплинарност и компаративност на више нивоа, пре свега први том, где се научној анализи Сунца и Месеца и осталих небеских тела приступило са становишта етнологије, историје, књижевности, лингвистике, природних наука. Други том је компактнији по питању методологије с обзиром да је тема зборника обрађена на основу бројних књижевно-језичких теорија.

Иако свеобухватан, интердисциплинаран, компаративан, интеркултуран и мултикултуран, овај зборник, међутим, никако не исцрпљује задату тему: као сваки научни резултат, и овај научни производ-диптих омогућује да се и даље, следећи линију интердисциплинарности и компаративно, обради тема небеских тела, не само у јужнословенском окружењу већ свакако и шире.