РАЂАЊЕ ЗАПАДНОЕВРОПСКЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈЕ

 

Предавач проф. др Милош Арсенијевић, Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Милетски физичари: Талес, Анаксимандар и Анаксимен (18. V)

 

Метод свођења на апсурд код Парменида и Зенона (25. V)

 

Атомизам Леукипа и Демокрита као одговор Зенону (1. VI)

 

Анаксагорин доследни инфинитизам: мноштвеност и хетерогеност (14. VI)