Др Милош Јовановић, професор универзитета и вештак за судску медицину, рођен је 1951. у Лепосавићу, Медицински факултет завршио је у Београду, а специјализацију из офталмологије на Очној клиници КЦС у Београду. Радио је на Очној клиници Клиничког центра Србије у Београду од 1982. као специјалиста офталмолог. У настави је од 1986. године на Катедри офталмологије Медицинског факултета у Београду. Радио је на одељењу за глауком, одељењу за обољења орбите и сузног апарата ока. Десет година је био начелник одељења за трауматологију ока, а потом шеф Службе за једнодневну хирургију ока на Клиници за очне болести КЦС у Београду.