Мала сала, уторак, 20. октобар у 12.00

Вуков речник и српска култура. Књига о заборављеним световима

 

Учествују:

проф. др Бошко Сувајџић

проф. др Исидора Бјелаковић

др Драгана Ратковић

 

Зоја Карановић. Вуков речник и српска култура. Књига о заборављеним световима. Београд: Вукова задужбина – Пожега: Издавачка радионица Свитак, 2019, 211 стр.

Књига Вуков речник и српска култура. Књига о заборављеним световима представља резултате истраживања Зоје Карановић о Рјечнику Вука Стефановића Караџића као дела од изузетног значаја за историју српске културе. Реч је о књизи која је истовремено збирка радова које је ауторка објављивала самостално или у коауторству, и целовита студија о односу речника и језика са традицијском културом. Нит која повезује радове у овој књизи јесте жеља да се о заборављеним световима – традиционалној култури Срба у 19. веку – промишља и да се истакну њихове вредности. Та жеља снажно је присутна у свим радовима и ауторка неретко, уз анализу речничке грађе и везâ између језика и културе, указује на ишчезла времена и просторе и даје оштре коментаре о модерном свету, у вредносном смислу га супротстављајући традиционалном.

(Из приказа др А. Вукмановић)

 

Опширније: http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_68_1.pdf

 

Број посетилаца је ограничен.

Обавезно је ношење маски и поштовање дистанце.