Понедељак, 26.9.2022.

Мала сала у 19.30

Учествују: Срђа Јанковић (преводилац књиге), Бојан Стојановић (издавач) и аутор

 

Издавачки одсек Универзитета у Оксфорду, Oxford University Press, објавио је 2018. године књигу The Great Silence: The Science and Philosophy of Fermi’s Paradox проф. др Милана М. Ћирковића. Књига истражује вишеструки проблем назван по великом италијанском физичару Енрику Фермију и његовом легендарном питању које је поставио током једног ручка 1950. године: „Где су сви?“

У многим аспектима Фермијев парадокс или парадокс „Велике тишине“ најбогатији је и вероватно најкомплекснији проблем савремене науке. Наизглед наивно Фермијево питање уистину крије дубоку тензију између натуралистичког погледа на свет и астрофизичке реалности свемира какав познајемо. У досадашњој историји проучавања Фермијевог парадокса понуђено је више десетина хипотеза за његово објашњење, од којих су неке релативно једноставне, док друге укључују сложене идеје из много различитих научних дисциплина.

The Great Silence је пре свега покушај да се понуди једна рационална и практична класификација могућих решења проблема, која ће у перспективи омогућити изградњу озбиљног астробиолошког теоријског оквира за конструкцију квантитативних модела предложених експланаторних хипотеза.

Ова класификација могућих решења у четири велике категорије одговара одустајању од бар једне кључне филозофске претпоставке које се обично подразумевају у приступу не само овом, него и било ком научном проблему: научног реализма, коперниканизма, градуализма или једног малог скупа економских и логистичких претпоставки који би се могао назвати оптимизацијом.

У књизи је развијен логички и епистемолошки апарат који је неопходан за поређење и оцењивање различитих могућности објашњења, што је богато илустровано (у оба значења те речи!) мноштвом примера, не само из науке већ и из домена уметности, политике и спорта (www.art-anima.com).

Књигу је на српском језику, у преводу др Срђе Јанковића, ове године објавила Издавачка кућа Хеликс: https://www.heliks.rs/velika_tisina.php