Разговор о књигама Душана Живковића ОТВОРЕНИ ЛАВИРИНТИ: ЕКО И ПАВИЋ, Јелене Арсенијевић Митрић TERRA AMATA VS. TERRA NULLIUS: Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа, Николе Бубање ДРУГИ ПРОСТОРИ „ИЗГУБЉЕНОГ РАЈА“ ЏОНА МИЛТОНА, Биљане Влашковић Илић ИСТОРИЈА ЗА ЖИВОТ: СЛУЧАЈ БЕРНАРДА ШОА и Томислава Павловића РОБЕРТ ГРЕЈВЗ ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И МИТА

Учествују: др Новица Петровић, др Игор Перишић, др Драган Бошковић и аутори

 

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу публикује монографије од 2005. године, а 2016. године заснива две едиције монографија:

  • едицију Црвена линија, коју уређује др Драган Бошковић, редовни професор
  • едицију Лингвистика и србистика, коју уређује др Милош Ковачевић, редовни професор

Дошло је време да се у нашем академском и теоријском свету „уздигне земља“ и повуче „црвена линија“. Не одричући се милитарне семантике Рјепниновог схватања црвене линије, ова библиотека пoкaзуje eлeмeнтaрну (пост)модернистичку свест o нужности редефинисања културног пejзaжa, као што, уз jeднo суптилно рeвoлуциoнaрнo обећање, нуди нове могућности мишљењу. Јер докле год будемо веровали да су научни и академски текстови места ризика и отпора било каквој репресији, oвaj свет неће постати тамница ума. С пуном свешћу да живимо, пишемо и читамо у доба упорне и за вечност одложене меланхолије унутар друштвених, хуманистичких и културолошких дисциплина, временима дезоријентације и лишеним смисла. Временима у којима је дефинитивно било потребно повући Црвену линију.

Др Драган Бошковић, редовни професор

http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=225&lang=sr