Циклус ПОДСТИЦАЈ КРЕАТИВНИМ И ИСТРАЖИВАЧКИМ ИДЕЈАМА МЛАДИХ

ВОДОПАДИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ

Ратомир Веселиновић, мастер географије, стручни сарадник ИС Петница

Петак, 23. 11. у 18 сати.

Водопади на Старој планини представљају интересантну геоморфолошку и хидролошку појаву у Србији. На планини је у последњој деценији евидентирно на десетине водопада, слапова и брзака. На предавању ће бити презентовани резултати истраживања током 2012-2013. године за потреба израде мастер рада. Простор који је тада био истраживан захватао је слив Јаворске реке али ће бити презентовани и остали најзначајнији водопади на Старој планини.