Предавање

Освајање слободе: пола века романа Уста пуна земље Бранимира Шћепановића

Предавач: мср Стеван Јовићевић

Предавање је инспирисано резултатима предавачевог научноистраживачког бављења романом Уста пуна земље (1974) и замишљено је као топли и за ширу јавност приступачни разговор о вредностима овог Шћепановићевог засигурно најпознатијега текста. Расветљавању најкраћег српског романа, који својом загонетношћу пуних пола века не престаје да интригира читаоце, претходиће подсећање на његову интернационалну рецепцију и књижевноисторијски осврт на разлоге ауторове вишедеценијске неправедне скрајнутости у академским круговима. Средишњи део предавања подразумева разматрање кључних елемената романа: јунака, тема, система мотивација, време-просторног ситуирања радње, симбола. На темељу разговора о Устима пуним земље детектоваћемо пишчеве опсесивне теме и потом увидети у чему се састоји њихов универзални значај. Такође, издвајајући одговарајуће компаративне перспективе, сагледаћемо оне аспекте романа који су за његову поетику можда и од пресудне важности, а који се тичу удела филозофије егзистенцијализма и књижевности апсурда. Излагање ће пратити PowerPoint презентација, која ће, поред осталог, садржати и одређене инсерте из истоименог филма, објављеног прошле године у режији Пурише Ђорђевића.

 

УЛАЗ СЛОБОДАН