Циклус

ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

МетаВрт Сфера2

Тања Вујиновић

МетаВрт Сфера2 Тање Вујиновић је екосистем који се састоји од футуристичких машина које се брину о нама и нашем окружењу. Ови објекти, односно синтетички уређаји, инспирисани су палеоботаником и технологијама вештачке интелигенције, физиком плазме и наноструктурисаним материјалима. Кроз виртуелни свет и физичке инсталације, уметница истражује везе између синтетичког и природног. Радови повезују прошлост са будућношћу и спајају чињенице и елементе из науке и историје са митологијом. Као што назив пројекта сугерише, радови су инспирисани бројним метафорама везаним за вртове и њихове елементе. Радови који чине Сферу2 су Карбофлора, Фонтана, Арбора и Заштитници и Генера. Карбофлора је бескрајна виртуелна симулација, у оквиру које се виртуелна флора развија према мерењима загађења ваздуха. Фонтана чисти воду уз помоћ плазме, док мала фонтана у ваздух распршује воду третирану плазмом. Генера чисти ваздух уз помоћ наноцеви. Арбора анализира емоционална стања кроз глас и генерише бинаурални звук.
МетаВрт је пројекат који преиспитује комплексан однос човека и његовог технолошки посредованог окружења природе и културе, а свака инсталација покреће специфична питања.
Кроз МетаВрт Сферу2, уметница испитује не само оно што постоји у нашим животима, већ и многобројне могућности и промене које се могу појавити у биополитичким, друштвеним и еколошким доменима.
Кроз представљање својих радова, уметница ће говорити о уметничкој области нових медија која спаја науку и уметност. Такође, указаће на значај интердисциплинарности у новомедијском уметничном стваралаштву, односно на неопходност и продуктивност сарадње уметника са инжењерима, научницима, филозофима и експертима из других области у реализацији уметничких пројеката.

Биографија
Тања Вујиновић је новомедијска уметница која ради интернационално од 1997. године. Излагала је у бројним значајним галеријама и музејима широм света. Стекла је образовање у областима дизајна, визуелне уметности и филозофије. Дипломирала је 1999. године на Факултету ликовних уметности, на сликарском одсеку у Београду. Стекла је звање доктора наука у области Филозофије и теорије визуелне културе на Факултету за хуманистичке студије Копар 2010. године.
Суоснивач је СциАрт Лаб-а на Институту Јожеф Стефан, лабораторије за пројекте на пресеку науке и уметности, а води и Ултрамоно – институт за продукцију и истраживање уметности нових медија.
Вујиновић своју уметничку праксу базира на истраживању и обједињује традиционалне уметничке дисциплине и нове технологије. Фокусирана је на начине на које технологије утичу на човека и природу, а кроз свој рад истражује односе између људске субјективности, технологије и природе, као и амалгаме који настају из тих односа.

Улаз слободан