Представљање књиге
Александар Сердар
УМЕТНОСТ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Учествују:
Др Катарина Томашевић, директор Музиколошког института САНУ
Др Соња Маринковић, музиколог, редовни професор Факултета музичке уметности
Др Ивана Медић, научни саветник Музиколошког института САНУ
Мр Бранко Пенчић, редовни професор и шеф катедре за клавир на Факултету музичке уметности, и аутор

 

УЛАЗ СЛОБОДАН