Циклус НАШИ НАУЧНИЦИ У СВЕТУ

Мала сала, среда, 10. април 2019. у 18 сати

Улаз слободан

 

Опсесивно-компулзивни поремећај: савремени приступ психопатолошкој енигми

Опсесивно-компулзивни поремећај је загонетан зато што се његова испољавања срећу у дијапазону од веома благих и блиских нормалности до толико тешких да је особа сасвим онеспособљена за свакодневно функционисање. Обољење представља енигму и због тога што оно у исто време „позива“ на рационални приступ разумевању и лечењу и одбацује такав приступ. Испољавања опсесивно-компулзивног поремећаја увек укључују присилне мисли или слике (опсесије) и присилне радње (компулзије), а карактеришу се и дифузном сумњом. Предавање пружа увид у савремени приступ овом комплексном обољењу.