Научно друштво Србије
Одељење друштвених наука
ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА

Установе страног права и уговор
на који се примењује право Србије

Проф. др Драгор Хибер
16. октобар 2023. у 18.00

Венецијанска комисија и владавина права
Проф. др Владан Петров
23. октобар 2023. у 18.00

Преображаји права, правне науке и
правне политике

Проф. др Душан Николић
30. октобар 2023. у 18.00

Eкономски аспекти Западног Балкана
Проф. др Гојко Рикаловић
6. новембар 2023. у 18.00

Криза савремене науке
Проф. др Љубиша Митровић
13. новембар 2023. у 18.00

 

УЛАЗ СЛОБОДАН