Разговор о књизи ЈОВАНА БАБИЋА „ОГЛЕДИ О ОДБРАНИ“

Уторак 19.3.

Мала сала 19.30

 

Награда „Никола Милошевић“ Радио Београда 2 за најбољу књигу у 2018. из области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије

 

Учествују:

проф. др Ива Драшкић Вићеновић, председник жирија,

проф. др Драган Проле, члан жирија,

проф. др Славиша Орловић, уредник,

Радоман Кањевац, главни и одговорни уредник Радио Београда 2

и проф. др Јован Бабић, аутор

 

У сарадњи са Радио Београдом 2

 

 

Централна тема књиге која је пред нама јесте одбрана у неким од њених многих разуђених и различитих видова. Разуђеност и разноликост видова одбране одражава величину и сложеност живота који представља огроман, потенцијално бескрајан, простор за настанак, развој и трајање најразличитијих вредности које све могу постати циљ и предмет одбране. Живот, као делатност постављања циљева и покушаја њиховог остварења, јесте динамичан процес заснован на слободи да се – могућношћу да се циљеви уопште могу постављати (да се могу хтети) и евентуално можда остварити – учини да у свету постоји нешто чега иначе не би било и што, онда, ако успемо да га остваримо нама не само припада као нешто „наше” него и производи као „нас” који су, у оном што стварно јесу тако постали реални чиниоци у инвентару света.

www.slglasnik.com

 

 

 

 

Јован Бабић (1951), професор етике на Филозофском факултету у Београду и гостујући професор филозофије на Државном универзитету Портланда, САД. Предмет „Примењена етика: биеотика“ држи на последипломским студијама. Аутор је књига Кант и Шелер (1986), Морал и наше време (1998, 2. изд. 2005), и Увод у пословну етику (2000), као и бројних чланака и студија у домаћим и страним часописима. Организатор серије конференција ILECS (International Law and Ethics Conference Series), која траје од 1997. до данас. Уредник је едиције „Примењена етика“ коју издаје Службени гласник Србије. Јован Бабић је ангажован је на пројекту Министарства просвете и науке “Биоетички аспекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем”.

Biografija prof. dr Jovana Babića