Мала сала, среда, 14. новембар у 18 сати

Владан Ђорђевић: Зенон, Арсенијевићева коцка и шта ни Зевс не може

Сандра Шћепановић: Нова реконструкције Зенонове ‘Стреле’

Милош Вулетић: Мноштво и хетерогеност: нова реконструкција Анаксагорине космологије

Саша Поповић: Геометрија и физички свет: хетерогеност, бесконачност и континуум

 

Мала сала, среда, 21. новембар у 18 сати

Миодраг Капетановић: Еквивалентност два приступа структури континуума коришћењем експресивности формалног језика

Радмила Јовановић: Парадокс близанаца

Андреј Јандрић: Ток времена и отворена будућност

 

Током преко четири деценије дуге академске каријере, проф. Милош Арсенијевић остварио је изузетне научне резултате и на одлучујући начин допринео развоју аналитичке филозофије у Србији и афирмацији српске филозофије у свету. Објавио је бројне чланке на енглеском и немачком језику у престижним међународним часописима и зборницима реномираних светских издавача, три књиге на српском језику („Простор, време, Зенон“, „Време и времена“ и „Модалност и време“), одржао преко педесет гостујућих предавања у иностранству и учествовао на многим међународним конференцијама. Његови најважнији филозофски резултати припадају метафизици, филозофији простора и времена, филозофији науке, филозофији математике и историји филозофије. У дводелном циклусу предавања о филозофији проф. Арсенијевића, колеге, сарадници и пријатељи представиће неке од његових најзначајнијих доприноса овим дисциплинама: прво вече (14. новембра) посвећено је темама из античке филозофије, а друго вече (21. новембра) темама из логике, филозофије науке и филозофије времена.