Мала сала у 19.30

 

Излет у небо, Гласам за љубав, Не буди заспале псе, Дивље семе, Гласови у ветру, Преживети до сутра

Учествују: Драган Лакићевић, поздравна реч, Марко Недић, Радивоје Микић, Страхиња Полић и Зорана Опачић

Одломке из романа казује Злата Нуманагић

 

Романи Гроздане Олујић („Излет у небо“, „Гласам за љубав“, „Не буди заспале псе“, „Дивље семе“, „Гласови у ветру“ и „Преживети до сутра“) снажно и уверљиво обрађују важне традиције европског романа које битно одређују уметнички лик књижевности у 19. и 20. веку. Они истовремено интерпретирају и значајну модернистичку традицију, пре свега српске, али и светске књижевности.