Мала сала у 19.30

Учествују: Сава Дамјанов, Енес Халиловић, Милета Аћимовић Ивков, Владимир Пиштало и аутор

Пред читаоцем је књига путописа која се не испушта из руку, иако се не зна шта је пре – путопис тока свести, или наручени јавни дневник. Ова књига је другачија, неухватљива, нестишљиво носи читаоца као набујала река.
Боравећи на сасвим различитим тачкама земљиног шара, Шапоња пише као да сте ви били тамо. Његов смисао путовања постаје вашим смислом читања. Менталним трагом Црњанскових Ембахада, он ће вас одвести баш у оне непознате просторе који су то чак и када изгледају познатим, већ виђеним.

Маскиран у издавача. овај наш песник, све у славу књижевности и њеног смисла, шпартајући по свету, открива нам да је тај свет битно другачији од наших преовлађујућих стереотипа о њему. Отворених очију за невидљиво, једнако као и за оно свима видљиво и опипљиво, Шапоња својим примером показује нам како уствари песници шире простор овога света.

“Књига А БРИСЕЛ СЕ ДА ПРЕХОДАТИ ЛАКО у обличју дневничко-путописне прозе садржи много више но што поменути жанр традиционално наговештава. Она јесте својеврсна наративна-новелистичка или „романескна“ текстура кроз коју би читалац лако могао да плови као кроз фикцију а не као кроз строго стварносни, нефикционални материјал.”
Сава Дамјанов

Ненад Шапоња се бави успостављањем веза измнеђу различитих стварности, језика, држава и књижевних светова о свом руву и о свом круву. – Мали поклони из другог света имају велику тежину. – каже он на једном месту. То је тачно и тачно такав је сваки од његових записа!
Владимир Пиштало