Циклус ЕВРОПСКА УНИЈА ИЗМЕЂУ КРИЗА И РЕФОРМИ – перспективе даљег проширења Европске уније

Предавач др Душко Лопандић

 

  • СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ (7. 5. у 18)

  • КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЊЕНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ (14. 5. у 18)

  • НАШИ ЕВРОПЕЈЦИ И ИДЕЈЕ О ЕВРОПИ И ЕВРОПСКОЈ ИНТЕГРАЦИЈИ У СРБИЈИ/ЈУГОСЛАВИЈИ (21. 5. у 18)

  • ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОШИРЕЊА ЕУ, ЗАПАДНИ БАЛКАН И СРБИЈА (28. 5. у 18)

 

1. Седам деценија европске интеграције
Приказ идејних основа европске интеграције, еволуције европских регионалних организација (Савет Европе, Европска заједница за угаљ и челик, ЕЕЗ, Европска унија) и етапа у развоју ЕУ од Паришких и Римских уговора, преко Јединственог европског акта, уговора из Мастрихта, Амстердама, Нице и Лисабона. Основне институције ЕУ (Савет министара, Комисија, Парламент и др) и основна питања „европејства“: вредности, политички систем, европски идентитет, теорије интеграције, нација и интеграција.

2. Криза Европске уније и перспективе њене консолидације
Приказ развоја европске интеграције у XXI веку и појава вишеструке и дуготрајне кризе ЕУ: криза институција и криза идентитета (референдуми у Француској , Холандији и др), економска криза и криза развоја, имиграциона криза и егзистенцијална криза ЕУ – између Брегзита и реформи Уније.

3. Наши европејци и идеје о Европи и европској интеграцији у Србији/Југославији
Балкан и Европа у XIX, XX и XXI веку – између блиских историјских трендова, разлика и конвергенције. Покушаји балканске слоге и пактова као рефлексија европских кретања. Балкански форуми, пактови и иницијативе. Наши „европејци“ на маргинама и у центру политике – Доситеј и Вук, научници и политичари XIX века, Митриновић, социјалисти, комунисти, либерали.

4. Перспективе проширења ЕУ, Западни Балкан и Србија
Процес проширења ЕУ – седам етапа ширења Уније. Србија у Европи некад и сад. Четири етапе европеизације у српској историји. Србија на западу или Србија на истоку. Југославија као мини-Европа. Путеви европеизације Србије у XXИ веку: придруживање, преговарање, кандидатура, поглавља и перспектива .

 

Др Душко Лопандић професионални je дипломата и стручњак за европско право и регионалне односе.
Докторирао је на Универзитету Париз I (Сорбона).
Објавио је двадесетак публикација и преко сто научних чланака на теме Европске уније и међународних односа.
Душко Лопандић годинама пише и књиге и повести из области популарне историје, као и уџбенике историје.
Написао је историјске књиге: Летопис великих жупана, Пурпур империје, Ликови и приче из српског средњег века, Династије које су владале Европом, Послужити своме драгом отечеству – из дипломатске историје Србије 1804-1914.