Циклус КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ :

ЈЕДНОСТАВНЕ ПРИЧЕ О КОМПЛИКОВАНОМ ПРОБЛЕМУ

Предавач:

Др Владимир Ђурђевић,

професор Физичког факултета у Београду

 

БУДУЋА КЛИМА НА ЗЕМЉИ

– сценарија за која можда не желите да знате (11. X)

 

У овом предавању биће речи о могућим екстремним консеквенцама будућих климатских промена, која су мало вероватне, али се ипак не могу искључити, тј. наука не може данас гарантовати да нешто од тога није једна од могућих будућности. Ради се о 6-7 изузетно негативних консеквенци даље промене климе у будућности (ако наставимо овим путем).

 

ЗАШТО ВЕРОВАТИ КЛИМАТСКИМ МОДЕЛИМА

 – историја предвиђања климатских промена (18. X)

 

С обзиром да су резултати који ће бити представљени на првом предавању добијени нумеричким симулацијама климатских модела, поставља се питање да ли треба веровати овим „компјутерским програмима“ (климатским моделима). На другом предавању биће приказанe историје развоја ових модела и њихових резултата. Пошто су први модели били развијени пре више деценија (и током времена су стално унапређивани), а њихови резултати се током тог периода стално публикују, данас можемо да проверимо да ли су се те „прогнозе“ оствариле, да ли је предвиђено постало реалност, какви су били резултати неких „алтернативних“ приступа.

 

 НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ КЛИМЕ

– пример повезаног регионалног модела (25. X)

 

На Институту за метеорологију Физичког факултета постоји климатски модел који су и стручњаци у свету препознали као релевантан „алат“(тако да наши научници, заједно са колегама из иностранства, учествују у више пројеката који се баве моделирањем климе).  На овом предавању биће приказани фундаментални проблеми које треба решити да би један овакав модел могао да функционише.