ЗАШТО ЈЕ ДОБРО КАДА ЗВЕЗДА ИМА ПРАТИОЦА (4.4. у 18)

Проф. др Олга Атанацковић, Математички факултет у Београду

 

РОЂЕЊЕ, ЖИВОТ И СМРТ ДВОЈНИХ ЗВЕЗДА (11.4. у 18)

Др Оливера Латковић, научни сарадник, Астрономска опсерваторија у Београду

 

КОМПАКТНИ ДВОЈНИ СИСТЕМИ И СУДАРИ ЗВЕЗДА (18.4. у 18)

Проф. др Бојан Арбутина, Математички факултет у Београду

 

ТЕСНИ ДВОЈНИ СИСТЕМИ – кључ за разумевање физике звезда (25.4. у 18)

Др Гојко Ђурашевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду

 

Мала сала, улаз слободан.

 

 1. април 2019.
  Олга Атанацковић, редовни професор на Математичком факултету Универзитета у Београду

Зашто је добро када звезда има пратиоца?

Више од половине звезда припада двојним или вишеструким системима. Двојност звезда се открива на више начина, па ове звезде, према начину детекције, сврставамо у визуелно, спектроскопски или еклипсно двојне. Двојни системи представљају много богатије изворе информација него усамљене звезде. На предавању ће бити приказане неке од метода одређивања фундаменталних физичких параметара звезда – компонената двојног система. Најзад, биће речи и о значајној улози коју је проучавање двојних звезда имало у неким астрофизичким открићима (на пример, ротације звезда и међузвездане материје), као и у тестирању опште теорије релативности.

 

 1. април 2019.
  Оливера Латковић, научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду

Рођење, живот и смрт двојних звезда

Еволуција звезда је аналогна старењу живих бића, само је неупоредиво спорија. Звезде се рађају, сазревају, старе и умиру на временским скалама од милиона до милијарди година. Након увода у теорију формирања, структуре и еволуције усамљених звезда, на овом предавању ће бити описане главне етапе у еволуцији двојних звезда. Видећемо да код двојних звезда одлучујући утицај на еволуцију има размена материјала међу компонентама, и како до такве размене може да дође. На крају ће бити дат преглед егзотичних производа еволуције двојних звезда, као што су контактни системи, нове и супернове, двојне неутронске звезде и црне рупе.

 

 1. април 2019.
  Бојан Арбутина, ванредни професор на Математичком факултету Универзитета у Београду

Компактни двојни системи и судари звезда

Под компактним двојним системима најчешће се подразумевају тесни двојни системи са компактним објектима, односно коначним фазама еволуције звезда: белим патуљцима, неутронским звездама и црним рупама. На предавању ће бити приказани могући сценарији настанка оваквих система и њихова динамичка еволуција, са посебним нагласком на сударе звезда, односно спајање компоненти у систему, и гравитационе таласе који се том приликом емитују.

 

 1. април 2019.
  Гојко Ђурашевић, научни саветник и директор Астрономске опсерваторије у Београду

Тесни двојни системи – кључ за разумевање физике звезда

У предавању ће бити приказан пут од посматрања, преко моделирања до оптималне процене основних физичких и орбиталних параметара звезда у тесним двојним системима. Посебну пажњу ћемо посветити резултатима оствареним на Астрономској опсерваторији у Београду, која је у овој области астрофизике дала значајан допринос.