ЦИКЛУС „НАШИ НАУЧНИЦИ У СВЕТУ“

Предавање др Давора Џалта

Образовање и јавна сфера: индоктринација или критичко мишљење?

О образовању се често говори као о кључном фактору друштвеног развоја. Јавна сфера као простор аутентичног и обавештеног дијалога је, заједно са образовањем, традиционално перципирана као нужан предуслов функционалне демократије. Па ипак, сведоци смо кризе како јавне сфере тако и сфере (високог) образовања. На који начин су ове две сфере повезане? Како функционише савремена академија и које су последице за друштво и демократију? Како афирмисати образовање као критичко мишљење (уместо образовања као индоктринације) у ери корпоративног капитализма? Да ли још увек можемо говорити о реалном постојању академских и грађанских слобода, укључујући и слободу мишљења и говора?
Ово су нека од питања о којима ће бити речи на предавању „Образовање и јавна сфера: индоктринација или критичко мишљење?“

Проф. др Давор Џалто редовни је професор на Одсеку за источно хришћанство Универзитетског колеџа у Стокхолму и председник Института за студије културе и хришћанства.