Циклус ДРУШТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИЈИ

Др Ружица Богдановић
ФГМ Архитектура, Београд, Србија

БРЕНДИРАЊЕ ПРОСТОРА АРХИТЕКТУРОМ

Симбол, знак, репер, бренд није ново у грађењу иконичке слике града. Икона усађена у смисао места креира колективно искуство у поимању идентитета града. Иконичка структура подсећа на догађаје везане за једно место, епоху, време.
У савременом граду, данашње време, оно што је покретач економије града је бизнис. Бренд креира иконичку структуру града данас, брендирање је сада истакнуто маркетиншком техником приватног предузетништва, у развијању нових икона.
Последњих деценија (после 80-их година 20. века) велики број корпорација и јавних институција реализује и експлоатише економски и политички потенцијал за ширење својих брендова кроз архитектуру. Коинцидирајући са афирмацијом процеса глобализације града и типичних обележја (глобални капитал, умрежавање, транснационалне институције и организације, нови медији и нови светски комуникациони информациони поредак, глобална култура и културни плурализам итд), бренидрање структурално и визуелно креира и изражава глобални идентитет. Архитектонска професија има космополитски карактер. Бити на мапи светских градова (world city) данас, преносити поруку убрзаног и успешног прогреса, квалитетног живота и рада је уз предуслов изградње брендираних објеката светски препознатих архитеката.
Синоним за имена великих архитеката, који пројектују/стварају објекте који су обележја маркетинга, културе, манифестација, јесте креирање новог урбаног образца.
Ширење бренда кроз архитектуру има и другу страну поруке и значења: замагљује се однос икона и значења, метафора постаје значење, идентификација града се повезује са брендом корпорације (семиолошки интерпретирано долази до семантичког шума). Трансформација иконе кроз ову метафору је израз моћи корпорације.
Допринос нових медија афирмише архитектуру као бренд: икона архитектура је оно што могућности нових медија омогућавају.
Развој новог језика архитектуре коинцидира са уздизањем нове технологије, дигиталне технике, компјутерске моћи и информатичке подршке за стварање савремених облика. Успоставља се нови речник архитектуре.
У раду ће бити изнети примери који илуструју начин брендирања у граду данас.

Кључне речи: бренд, архитектура, иконичка структура, нови медији, глобализација.

Др Ружица Богдановић, професорка универзитета

Дипломирала, специјализирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду.
Као професор предавала на више факултета Уиверзитета у Београду и Универзитета Унион – Никола Тесла, и по позиву у земљи и иностранству.
Ауторка пет књига, уредница 18 књига, коуредница осам књига. Објавила више од 120 научних радова на симпозијумима у земљи и иностранству.
Ауторка девет концепта изложби од чега пет тематских “О архитектури”.
Организовала више од 30 симпозијума, конференција, трибина.

Награде и признања:
– за публикације: Салон урбанизма, 2009,1998,1994.
– за пројекте: Салон урбанизма, 2001, 1999.
– за допринос струци: Истакнути појединци, 2005, Годишња награда УУС за допринос развоју и афирмацији струке
– за животно дело: УУС “Велика награда Емилијан Јосимовић”, 2003. године

 

Улаз слободан