Представљање књиге Смиље Марјановић-Душанић

СВЕТО И ПРОПАДЉИВО

Тело у српској хагиографској књижевности

Говоре:

др Љубомир Максимовић, академик

др Даница Поповић, научни саветник Балканолошког института САНУ

др Ирена Шпадијер, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду

др Владимир Вукашиновић, протојереј ставрофор, професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду

и ауторка

 

Мала сала Коларчеве задужбине, Студентски трг 5. Среда, 21. фебруар, 19.30 сати. 

 

У књизи Свето и пропадљиво дефинишу се рaзличити кoнцeпти тeлeснoг у средњем веку. У првом делу књиге, почев од уводног поглавља у којем се расправљају теоријске поставке односа тела и друштва, преко покушаја да се сагледају различити погледи на тело у хришћанској мисли и пракси, до поглавља посвећеног телу и сакралној енергији, аутор покушава да одреди улогу телесног у перцепцији светости. Пратимо је кроз дејство емоција, гестова, ритуала све до функције пет чула, преко којих средњовековно тело учествује у доживљају божанског. За разлику од претходних целина, где се српски примери посматрају у ширем контексту сродних средњовековних феномена и образаца, треће поглавље Концепти тела у српском хагиографском наративу фокусирано је на српска житија светих. Однос према телу у овој књижевности може се посматрати преко две супротности – од разуђених концептата светог тела, до пропадљивог, коруптног тела „грешника“. У завршном поглављу које се односи на питање светитељске меморије и топике пролазности, акценат је стављен на свето тело које, у својству материјалне потврде чудесног и споне са оностраним, функционише као фокус култа.

 

Монографијом Смиље Марјановић-Душанић читалац добија у руке инструмент за разумевање мисаоног склопа средњовековног човека. Пред нама је зрело и значајно историографско дело супериорног зналца, које решава нека од кључних питања српског средњег века.

(из рецензије академика Љубомира Максимовића)

 

Свeтo и прoпaдљивo зajeднo су oбjaвили Бaлкaнoлoшки институт СAНУ и Издaвaчкa кућa Клиo.

 

Смиља Марјановић-Душанић (1963) редовна је професорка средњовековне историје на Филозофском факултету у Београду. Њени радови на српском, енглеском и француском језику баве се владарским обележјима и државним симболима, владарском идеологијом, хагиографијом, култовима светаца и историјом менталитета.