Студенти ФМУ Београд

Катедра за соло певање

 

Организатор: Центар за музику
Цена улазница: 500 дин.