Симфонијски оркестар РТС
ПРЕМИЈЕРЕ

Лазар Милетић, виола
Диригент: Луис Горелик

Програм: Бранка Поповић, А. Хофмајстер, Џ. Вилијамс, Ј. Сибелијус

 

Организатор: Музичка продукција РТС
Цена карата: 400, 500, 600 динара