Разговор о књигама
Гордане Крајачић

„Музичарске куће“ и „Музички светионик“

Учествују:
Др Александра Паладин, музиколошкиња
Маја Чоловић Васић, музиколошкиња
Др Јасмина Јанковић, пијанисткиња
и ауторка.