Камерни оркестар Музикон
Диригент: Бетина Шмит, Аустрија
Солисти: Стеван Јовановић, контрабас
Уна Станић, виолина
Концертмајстор: Весна Станковић, Аустрија/Србија
Програм:
Сергеј Кусевицки: Концерт за контрабас и гудаче
Франц Шуберт: Рондо А-дур за виолину и гудаче
Франц Шуберт: Смрт и девојка за гудаче

 

Организатор: БУНТ

Цена карата: 500, 1.000 дин.