Београдске променаде

Концерт студената ФМУ
Катедра за клавир

 

Организатор: Центар за музику
Цена улазница: 300 дин.