БФ: Марко Ђоковић

#BRATBETOVEN 4
Диригент:
Феликс Милденбергер

Солисти:
Огњен Попoвић, кларинет
Ненад Јанковић, фагот

А. Соколовић: Концерт за оркестар
К. Штамиц: Концерт за кларинет, фагот и оркестар
Ј. Брамс: Симфонија бр. 1

Организатор: Београдска филхармонија
Више информација на 0112630744