Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија
ЗА БУДУЋНОСТ
Диригент:
Данијел Рајскин

Солиста:
Алексеј Володин, клавир

Програм:
М. Никодијевић, Раздвајање вода на небеса и мора / Други дан. Токата за оркестар
С. Прокофјев, Концерт за клавир и оркестар бр. 3
Д. Шостакович, Симфонија бр. 6

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs