Фото: Марко Ђоковић

Београдска филхармонија

Диригент:
Габријел Фелц

J. Хајдн, Симфонија бр. 81
Б. Барток, Музика за гудаче, перкусије и челесту
Ф. Лист, Прелиди

 

Организатор: Београдска филхармонија
Инфо на 0112630744, www.bgf.rs