Коларац твој свет музике
Бетовенове сонате
Александар Маџар, клавир
Л. ван Бетовен: Сонате за клавир оп. 31 бр. 1, 2 и 3, оп. 78, 79 и 81

Организатор: Центар за музику
Цена улазница: 1.200 дин.