Mala sala, u 19.30
Povodom 140 godina od rođenja Isidore Sekulić

 

 

 

 

 

 

 

Predavač dr Bojana Stojanović Pantović, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_komparativna_knizevnost_bojana_stojanovic.html