Чињеница да је докторски пројекат „Невидљиви талас” Драгане Купрешанин, припреман на Факултету примењених уметности у Београду, у толико сегмената обележио велики део протекле и текуће године, освајајући награде у оквиру различитих дисциплина савремене ликовне сцене, сведочи да је реч о једном од најрепрезентативнијих дела из целокупне продукције савремених визуелних уметности у овом периоду.

Полазећи од премисе реализације дела које ће бити доступно и особама са оштећеним видом, уметница је отворила многа поља савремене уметничке књиге, као значајног, свеобухватног и прегнантног уметничког поља. Кључ се налази у раду на текстури. У одбрани тактилности, материјалности објекта и физичке есенције у дигитално и постхумано доба. У несвакидашњој озбиљности приступа према сопственом раду и уметничком делу. У професионалности и чврсто утемељеној амбициозности концепта, али подједнако и у највишим стандардима његове реализације и организације текста и визуелног материјала, коју одликује висока графичка култура, софистицираност и прецизност израза, те храбри истраживачки продор у друге димензије перцепције, како у дословном смислу, тако и у најшире схваћеном смислу продора у просторе захтевног уметничког чина.

Уметнички објекат – књигу „Невидљиви талас”, иначе настао на основу обраде чувеног романа Вирџиније Вулф „Таласи”, можемо доживети искључиво у галеријском, јавном, изложбеном простору. Три постојећа примерка ове књиге-објекта јасно позиционирају ово дело у простор савремене ликовне уметности. Али, попут сваке књиге, а посебно оснажен тактилним квалитетом, овај објекат као свака књига омогућава присност доживљаја сваке стране. Као и у оквиру већине књига као уметничких објеката, и овде постоји врста очекивања, наративног надражаја, на основу којег нестрпљиво, али и пажљиво отварамо нове стране књиге и сукцесивне ликовне светове.

Због транскрипције на Брајево писмо, особе оштећеног вида могу пратити текст. Но, на основу рељефних решења форми композиције сваке стране понаособ, публика може да прошири поље чулних сензација у доживљају овог дела и обогати канале комуникације са њим. То свакако усложњава искуство доживљаја дела и много ширег круга публике.

Треба скренути пажњу и на чињеницу поетске контроле нових технолошких могућности демонстриране у овом делу. До недавно, оваква рељефна обрада страна не би била ни могућа. Али, захваљујући новим штампарским операцијама, добили смо дело које у себи обједињује 45 страна, односно 45 графичких и рељефних исказа, изведених подједнаком пажњом и озбиљном осмишљеношћу. Висока ликовна култура јасна је не само по уверљивим композиционим решењима сваке стране понаособ, по прецизном балансу волумена и линија, ведром и звонком колористичком сензибилитету, већ и по софистицираности опреме дела као целине.

„Невидљиви талас” као својеврсна капсула сукцесивног ликовног поретка, враћа категорије озбиљности, посвећености, професионалности изведбе и поетичног експеримента на нашу сцену.

Аница Туцаков

Драгана Купрешанин је рођена 1982. године у Београду. Дипломирала је на Вишој школи ликовних и примењених уметности у Београду 2005. године, а затим на Факултету примењених уметности у Београду 2008. године, на одсеку Примењена графика, смер Графички дизајн. Специјализацију из области цртежа на одсеку Сликарство, стекла је на Факултету ликовних уметности у Београду 2011. године.

Излагала је на више десетина самосталних изложби и учествовала на више стотина групних националних и међународних изложби, фестивала и ликовних колонија у земљи и иностранству. Стипендиста је неколико државних и приватних фондација. Добитница је већег броја награда из области ликовне и примењене уметности (цртеж, дизајн, стрип). Бавила се уметничким радом у статусу самосталног уметника од 2012-2018. године. Члан је УЛУПУДС-а, УЛУС-а, УСУС-а, УФУС-а и УФАС-а.

Алтернативним стрипом бави се од 2004. године, а од 2008. истражује стрип и граничне медије који користе конвенције и језик девете уметности. Студент је докторских академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, где је од 2014-2016. године била у звању сарадник у настави на предметима Цртање и Сликање. Од 2018-2019. године је била у звању сарадника из уметничког поља на ВШЛПУСС у Београду, а од 2019. године је асистент на ВШСС Београдска политехника, на предметима из уже области Графички дизајн.

контакт: kupreshanin@yahoo.com

Изложба ће бити отворена до 6.6.2020. радним данима од 13 до 20, а суботом од 10 до 15 часова.