Облицима о женскости
Милица Ракочевић
30. 5 – 17. 6. 2023.
Ликовна галерија

Изложбa Милице Ракочевић Облицима о женскости преиспитује појам женског тела.

Потакнута искуством трудноће, порођаја и материнства, уметница истражује материјале и технике скулпторалног обликовања градећи препознатљив ликовни језик. Бирајући,  каткад, да сачува аутономију материјала (теракота), ауторка у радовима комбинује дрво, метал, стакло, гуму, пластику са материјалима попут сунђера и плуте, стварајући ликовне облике бремените снажним духовним и психолошким слојевима које боји поимањем и искуством фемининог.

Прилазећи проблему женског тела из једног, надасве, субјективног доживљаја, Милица истражује и демистификује просторе женске интиме. Ауторка истовремено посматра и бива посматрана. Стилизацијом форме, тело је у скулптури Милице Ракочевић сведено на атрибут, симбол који садржи и еманира саму есенцију женскости. Појам фемининог се у Миличиним скулптурама сагледава кроз призму рађања и материнства којом се улога жене посматра и тумачи превасходно улогом мајке.

Искуство женскости у скулптури Милице Ракочевић уграђено је у искуство уметничког -женскост је и полазиште и исход Миличиног уметничког прегнућа. Као жена, мајка и уметница, Милица облицима у скулптури преиспитује однос према сопственом телу. Радове можемо читати као метаморфозе телесног, духовног и психолошког које собом носи пут у мајчинство.

Тијана Дука

 

Текст уметнице о изложби – овде

Биографија уметнице – детаљније

 

Изложба ће бити отворена до 17. 6. 2023. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.