Непролазно сад
Ана Радуловић
20. 6 – 8. 7. 2023.
Ликовна галерија

 

НЕПРОЛАЗНО САД

„Као и првог дана, данас је први дан, управо почиње, знам то сигурно, касније ћу га се сећати, мало по мало, читав дан ћу се само рађати и рађати, узалуд, и пашће ноћ а да уопште нисам ни постојао.“
(Самјуел Бекет, Немушто)

Проблемом преображавања се кроз свој рад бавим исказујући га и испитујући кроз процес потпуне метаморфозе код пчеле. С обзиром да је у питању једна неисцрпна и многозначна тема пребогата садржајем, ово истраживање се не задржава само на тематском оквиру и ликовном изразу, већ се даље продубљује специфичношћу ликовног поступка. Слике су настале на препарираном папиру, што је омогућило прожимање сликарског поступка цртачким искуством, указујући на могућности преображавања и самог ликовног дела путем његових материјалних елемената. Цртежи упућују на другачије увиде у слике, имајући улогу делова који недостају.

Животно искуство пчела, које се на основу бројних истраживања може само наслутити, али никада у потпуности сагледати и разумети, навело ме је да промислим о исто тако несагледивим процесима који су део људског животног искуства, те да отворим питање о идентитету и могућностима увида у биће као такво. Под тиме подразумевам разликовање себе од сопственог доживљаја света и онога како нас други доживљавају, али и целоживотну потрагу за сврховитошћу живота, која се никада не одвија једносмерно и праволинијски, већ захтева непрекидна и неухватљива преобликовања, обнављања и постајања. Себи најпре бивамо страни, а затим поступно сагледиви на основу онога што смо изгубили и оставили приликом сваког новог пресвлачења које преображавање подразумева. Као странци трајемо у истом свету који задржава успомену на оно што смо били, што јесмо и што већ сада постајемо, а ипак можемо да препознамо себе у другоме као у огледалу.

Ана Радуловић

 

Биографија уметнице – детаљније

 

Изложба ће бити отворена до 8. 7. 2023. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.