К  О  Н  К  У  Р  С

ГАЛЕРИЈЕ КОЛАРЧЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ

за доделу излагачких термина

за самосталне изложбе у 2024. години

 

Пријем радова:

од 15. до 20. маја 2023.

Музичка галерија Коларчеве задужбине

од 10 до 16 сати

или на мејл:

galerijakolarac@gmail.com

 

Услови:

– Одговарајућа школска спрема

(ФЛУ, ФПУ и остали уметнички факултети)

или чланство у уметничким удружењима

– Три оригинална рада,

или највише 10 радова у дигиталној форми,

300 пиксела у јpg формату,

(радови са конкурса морају бити приказани на изложби)

– Кратка радна биографија

– Сажет концепт изложбе

Жирирање:
21. маја 2023.

Подизање радова:
22. маја 2023. од 10 до 16 часова

Контакти:

0112185794, 0112638472, 0112637609

galerijakolarac@gmail.com

www.kolarac.rs

 

Крајњи рок за доношење и слање материјала мејлом је субота 20. мај 2023. до 16 часова.

Радови пристили после тог рока неће бити узети у обзир.