60 ГОДИНА ГАЛЕРИЈЕ ЗАДУЖБИНЕ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА
ПУТ У НОВО?

15. април – 10. мај 2024.

Уметници: Раде Мутаповић, Богдан Ђукановић, Константинос Пателис Милићевић, Милица Бабовић, Марија Вукотић, Ана Радуловић

Кустос изложбе: Тијана Дука

ПУТ У НОВО?

Шест деценија постојања и рада обележавамо изложбом која представља рад шесторо уметника млађе генерације. Галерија Коларчеве задужбине истиче важност пружања подршке развоју младих нараштаја у изградњи сопственог уметничког пута и усмерења, остајући доследна својој основној програмској оријентацији. Изложба, уједно, младе ауторе поставља пред својеврстан изазов, а то је наслеђе протеклих деценија које памти плејаду изузетних стваралаца.

Идејним оквиром који се изграђује на релацији прошло-будуће отвара се простор  промишљању места и улоге којима се Галерија конституише у својој садашњости.  Управо у оваквом значењском контексту, контексту поларитета, али и тежње за самоспознајом, прилази се сагледавању индивидуалних ауторских поетика.

Изложбом су обухваћени радови Радета Мутаповића, Богдана Ђукановића, Константиноса Пателиса Милићевића, Милице Бабовић, Марије Вукотић и Ане Радуловић.

Подводећи под концепцијски оквир шест различитих уметничких приступа, изложба њиховом међусобном сагледавању прилази са тенденцијом препознавања сличности и разлика на основу којих се успоставља њихов међусобни однос. Ове релације могу се посматрати кроз појам времена и простора, али и у контексту односа личног и колективног, односа човека и друштва, бића и света. Простор читања, ипак, у павићевском духу, остављен је отвореним за интервенције креативног читаоца-посматрача.

Анализирајући тематске оквире интересовања, али и избор ликовног медија  у којем они налазе свој израз, стваралаштво шесторо аутора наводи на сагледавање кроз два доминантна уметничка усмерења.

Деловање Радета Мутаповића, Богдана Ђукановића и Константиноса Пателиса Милићевића одликује изражен осећај за време и промишљање ситуације и прилика детерминисаних контекстом друштвене реалности данашњице. Лична перцепција друштвене ситуације провоцира уметнички одговор, у смеру развоја индивидуалне и колективне свести и одговорности, али и преиспитивања улоге човека као појединца унутар (нарушеног) друштвеног система вредности.

(…)

Уметнички рад Милице Бабовић, Марије Вукотић и Ане Радуловић проналази заједнички простор у интимном и унутрашњем, у дубинама подсвесног и интроспекцији бића.

(…)

Тијана Дука

 

НЕИСКАЗИВЕ ДИМЕНЗИЈЕ

Снажне и трауматичне кризе немилосрдно нам се изручују у одмичућој трећој деценији века.  Уметнички домашаји најновијих суверених израза у уметности у Србији одају дубине промишљања и емоција тог искуства. Обједињена разнолика и заносно суверена,  виртуозно укомпонована и изведена дела у сликарству, у цртању, скулптури и објектности истичу дела новијих генерација личности које су завршиле београдски Факултет ликовних уметности и у последњих неколико сезона имале самостална излагања у Галерији Коларчеве задужбине.

Кроз недвосмислене друштвене и економске притиске, давнашње идеолошке моделе и  колапсе либералних охрабрења, прибежишта њиховог приближавања нуде истанчане везе и охрабрења. На шездесет година од оснивања маркантне галерије Коларца 2024, спектрална прошлост ликовних изазова током протеклих деценија струји сад у посебности индивидуалних изражајности. Њихова драгоцена слобода приступа охрабрује слике света у проницању, чиме нове уметности дају наду истински хуманије будућности.

Никола Шуица

 

Каталог изложбе можете погледати овде

 

Изложба ће бити отворена до 10. 5. 2024. радним данима од 10 до 20, суботом од 10 до 16 часова.