Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика

Центар за наставу страних језика Задужбине Илије М. Коларца акредитовао је програм стручног усавршавања за професоре страних језика Примена дигиталних алата и аудио-визуелних материјала у настави енглеског језика у Каталогу ЗУОВ-а заведен под бројем 887 (компетенција К2, приоритети 1, трајање обуке: 3 недеље путем Интернета, и обавезни завршни једнодневни семинар, бодова 28).

Програм је намењен професорима који имају основно знање рада на рачунару и коришћењa интернета, као и професорима који су већ стекли искуство а желе да се усавршавају у раду са новим технологијама. Намењен је креативним професорима који су отворени према процесу сталног стручног усавршавања кроз самостално и групно истраживање могућности ИТ-а и кроз размењивање искустава и материјала са колегама,
Курс траје 4 недеље, прве три недеље се изводи оnline програм а четврте недеље је обавезни део непосредне наставе, када је планиран целодневни семинар уз дружење са реализаторима и осталим учесницима семинара и додела сертификата.
Прве три недеље оnline обуке полазници прате програм и израђују недељне задатке по свом сопственом темпу, онда када им то највише одговара а сва комуникација са реализаторима је свакодневна али асинхрона, кроз форуме и директне аудио, видео и текстуалне поруке. Online обука подразумева да сваки полазник има приступ компјутеру са интернет конекцијом.
Реализатори ће редовно пратити процес напредовања учесника кроз практичну примену стечених знања приликом израде недељних задатака. Учесници ће на почетку сваке недеље добијати листу са списаком обавезних и додатних задатака. Они ће све креиране материјале и активности постављати у Google Classroom затвореној заједници и на свој портфолио који ће бити отворен за реализаторе и остале учеснике како би се подстакла интеракција међу учесницима. Све активности и недељни задаци су пажљиво креирани, практични и пружају могућност полазницима да их ураде према својим компетенцијама и интересовањима. За добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори ће редовно и непосредно пратити процес креирања сваког појединачног портфолија и активно учешће полазника у Google Classroom дискусијама, и пружати неопходну помоћ и подстицај.

Неке од тема које ће се обрађивати на курсу су: упознавање са Google Classroom и PBWorks вики платформама, визуелни материјали у настави, Web2.0 Image претраживачи и Web2.0 Image едитори; стрип генератори; аудио и видео материјали у настави; YouTube, Vimeo и ЕSLvideo; алати за израду аудио материјала и алати за изрду видео материјала: Animoto, Photopeach, Prezi.

Потврда о завршеној обуци биће издата на крају завршног семинара а за добијање сертификата потребно је комплетирати 80% задатака.

Реализатори:
Професори енглеског језика Наташа Божић Гројић и Снежана Филиповић

КАЛЕНДАР СЕМИНАРА

Рок за пријављивање
17.02.2019 – 12.03.2019
Почетак онлајн обуке 17.03.2019.
Завршни семинар 14.04.2019.

За семинар се можете пријавити тако што ћете нам мејлом на адресу skola@kolarac.rs послати име, презиме, број телефона, назив семинара за који се пријављујете , датум почетка семинара и уплатити наведени износ на рачун Коларчеве задужбине.

За програм је неопходно уплатити 4000 динара на рачун Задужбине Илије М. Коларца
Уколико школа плаћа котизацију, професор може затражити профактуру од Центра за наставу страних језика на адреси skola@kolarac.rs

За све додатне информације можете се обратити мејлом и телефоном
1. Центру за наставу страних језика:
skola@kolarac.rs

0112630 480
0112639 502

2. Снежани Филиповић
sneza.filipovic66@gmail.com

0652200002

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ

Банка: Intesa
Прималац: Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, 11000 Београд
Сврха уплате: Семинар Примена дигиталних алата
Рачун број: 160-321162-91
Позив на број: (ништа се не уписује)
Шифра корисника: 189
Износ: 4000 динара