Музичка радионица Чаробна фрула наставља са радом од септембра.

Нови курсеви у Чаробној фрули – Школа удараљки, Школа клавира, Музичка радионица за бебе, Музичка радионица за децу.

Добродошли!

Детаљније информације можете пронаћи овде.

,,Баш као што хумус у природи, чини могућим цветање биљака, тако једноставна музика, подстиче у детету развој таквих моћи које на другачији начин не би могле процветати”, Карл Орф.

♪  Музичка радионица Чаробна фрула намењена је деци узраста од  једне до осам година. Настала је као резултат вишегодишњег рада професора и магистра Музичке академије Бојане Гавриловић са децом и младима. Едукативно музичка радионица осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора, који су се детаљно бавили методиком наставе музичке културе у раду са најмлађима. Радионица се превасходно бави музичком едукацијом деце на непосредан и суптилан начин, где деца кроз разне врсте музичких игара, песама, дидактичких игара, ритмичких вежби, улазе у чаробан, бајковит свет музике.

Зашто баш музика ?

Реч музика потиче од корена грчке речи муза. Митологија нам говори да девет муза, небеских сестара које владају песмом, поезијом и другим видовима уметности и науке, јесу кћери Зевсове, краља свих богова, и Мнемосине, богиње сећања. Отуда, музика јесте дете божанске љубави чије су милост, лепота и мистериозне исцељујуће моћи дубоко повезане са небеским поретком и сећање на наше порекло и судбину.

Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око три године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

У психофизичком развоју деце, музика има непроцењив значај. Наиме, научници су открили да су структуре које чине музику, идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина, као и на целокупни нервни систем. Она развија интелигенцију, координацију, способност концентрације, као и развој креативности и индивидуалности сваког детета. Едукација у раном узрасту, као и у предшколском узрасту, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Она позитивно утиче на развој сваког детета, јер радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫♪ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку игру и креативност. Бројна истраживања последњих неколико деценија потврдила су да музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја, тј целовиту личност детета. Нарочито је истакнута могућност и вредност предшколског периода као критичног периода утицања на музички, односно општи развој.  

ЦИЉЕВИ

♪♫  Развијање вештине комуникације кроз музику и у музици

♪♫  Подстицање развоја апстрактног мишљења

♪♫  Јачање интегративних процеса у личности (психичких и физичких)

♪♫  Подстицање процеса социјализације

♪♫ Неговање говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно прецизном певању

Развијање музичког памћења

♪♫ ♪♫ Упознавање са музичким изражајним средствима (темпо, ритам, хармонија)

♪♫ ♪♫ Упознавање са богатом традицијом класичне музике кроз вођено слушање музике прилагођено узрасту, кратке дечје песмице и композиције или одломци у првокласним извођењима Бумбаров лет, Пећа и Вук, Годишња доба Вивалдија, Шеста симфонија Бетовена, Рани и средњи опус Моцарта… и многа друга дела

Музичку радионицу Чаробна фрула може да похађа свако дете, слухиста или неслухиста, јер се слух може развити правилним радом. Акценат је превасходно на класичној музици, али дете може изабрати било коју врсту музике да научи да свира – џез, народну, забавну, класичну!

Стога је наш план и програм другачији од осталих, јер у музичким школама није прилагођен детету као развојни стимуланс, нити садржи програме за децу најмлађег узраста управо када је тај стимуланс најпотребнији. Једна од методологија коју употребљавамо у нашој радионици, јесте и Орфова методологија. Орфовим методом, дете се будило у свету у којем је музички речник био уткан у покрет, говор, риму и инструментално и вокално извођење. Данас преко три хиљаде школа у САД користи Орфову школску радионицу у својим основним програмима. Управо захваљујући Орфовом инструментаријуму који је прилагођен деци, у нашој радионици деца ће имати прилику да овладавају свирањем на истом. Орфов инструментаријум чине разне врсте удараљки – триангл, звончићи, кастањете, дрвени добош, металофон и многи други. Поред наведених инструмената, деца ће имати прилику да се упознају и са другим инструментима попут виолине, гитаре, хармонике, флауте, фруле, саксофона и да чују звук сваког од њих. На наше часове долазе гостујући професори који деци на најзанимљивији начин представљају наведене инструменте. Управо кроз контакт са инструментом, деца ће пожелети и да свирају неки од њих!

Са музиком, у нашој радионици деца ће савладавати и говорну артикулацију, кроз разне врсте бројалица, разбрајалица и пословица. Оне служе, не да би их деца учила напамет, већ да би слушала мелодичност и ритам говора, као и склоп речи који су њима блиски.

Предвиђено је да деца код куће слушају избор музичке литературе предвиђен за обраду на следећем часу.

На крају школске године и за новогодишње празнике организују се концерти на којима ученици радионице Чаробна фрула наступају и показују своје музичко умеће, као и савладаност програма. Самим наступом пред публиком деца се ослобађају и стичу самопоуздање, те је важност концерата самим тим већа.