К  О  Н  К  У  Р  С
ГАЛЕРИЈЕ КОЛАРЧЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ
за доделу излагачких термина
за самосталне изложбе у 2021. години

Услови:
– Одговарајућа школска спрема
(ФЛУ, ФПУ и остали уметнички факултети)

– Три оригинална рада,
или највише 10 радова у дигиталној форми,
300 пиксела у јpg формату,
(радови са конкурса морају бити приказани на изложби)

– Кратка радна биографија

– Сажет концепт изложбе

Пријем радова:
од 1
. до 6. јуна 2020.
Музичка галерија Коларчеве задужбине
од 10 до 16 сати

или

на мејл:

galerijakolarac@gmail.com

 

Контакти:
0112185794, 0112638472, 0112637609

www.kolarac.rs

мејл:

galerijakolarac@gmail.com