СЛУШАТЕ КОЛАРАЦ – ДОНАЦИЈЕ ЗА ПЛАТФОРМУ

 

 Циклус предавања

СРБИ И КРСТАШИ

Предавач др Александар Узелац, виши научни сарадник, Историјски институт у Београду

 

Крсташки ратови представљају један од најистакнутијих феномена целокупне европске средњовековне историје. Они су извршили дубок утицај на западну цивилизацију, учврстили колективни идентитет Латинске цркве, отворили Средоземље за трговину и путовања, изнедрили извештаје и приче које су постале саставни део средњовековне књижевности. Они су, такође, додатно продубили супротстављеност истока и запада и стога се, не без разлога, често истиче да последице крсташких ратова осећамо све до данас.

Крсташки покрети нису мимоишли југоисточну Европу, односно простор данашњег Балканског полуострва. Ово подручје је постало нераскидиво везано за ходочашћа и поклоничка путовања далеко пре Првог крсташког рата (1096-1099). Групе ходочасника пролазиле су на путу за Свету земљу кроз Панонију и дуж најважнијих путева европског југоистока, а иза њих су остали бројни записи, извештаји и дневници који садрже драгоцене податке за историју овог региона, укључујући и историју Срба.

О додирима Срба и крсташа, који се могу континуирано пратити од времена Првог крсташког рата сведоче углавном извори западног порекла – хронике и историје писане од стране учесника или савременика крсташких похода. Сведочанства ових додира сачувана су и у археолошком материјалу. Ови извори до сада нису у потпуности представљени у српској историографији и углавном су остали непознати широј публици.

Имајући у виду актуелност теме, циклус предавања замишљен је као свеобухватни преглед додира Срба и крсташа током XI-XIV века и одвијао би се у три целине, под следећим називима:

  1. Предавање: КРСТАШИ НА ДВОРУ КРАЉА БОДИНА

  2. Предавање: СТЕФАН НЕМАЊА И ФРИДРИХ БАРБАРОСA

  3. Предавање: ЦАР ДУШАН – НЕСУЂЕНИ ПРЕДВОДНИК КРСТАШКОГ ПОХОДА

Поред ова три кључна, пивотална догађаја у додирима Срба и крсташа, током овог циклуса предавања биће обрађене и следеће теме: феномен крсташких ратова, значај југоисточне Европе у крсташким плановима и пројектима, виђење Срба и других православних балканских народа у очима учесника крсташких похода, археолошки трагови боравка крсташа и западних ходочасника у српским земљама, утицај крсташких ратова на развој наоружања и војне тактике средњовековних Срба, крсташко освајање Цариграда у Четвртом крсташком рату 1204. године и значај овог догађаја за српску историју.